Home Last updated: 12.01.2021

Unit Symbols 1
 
duikers, onderwater-museumtype-organisatie (marine)taakorganisatie (marine)contrainlichtingenparkgeestelijke verzorgingveldpostGroot-Brittanië (UK)legersectorlegergroepeenheid met (conventionele en) nucleaire taakamfibischbeheer en bewakingkas, financiënadministratieexplosieven, munitietechniekbrandweerkazerne, legerplaats, basis, complex, magazijn, werkplaatsreddingmeteorologischmilitaire kapelbinationaal, multinationaalschool, opleidingpantser(rups)geniegeluidmeeteenheidgravendienstgevechtsveldbewakingsradar, mortieropsporingsradarradioluchtdoelartilleriehospitaalstraalzendermortierbeveiligende strijdmachtluchtdoeleenheid, grondgebonden luchtverdediginghelikoptereenheidgeneeskundigherstel, onderhoud, assemblagepijpleidingseenheidverwisseleenheidwerktroepengevechtshelikoptersmarine, nautischluchtverdedigingsradarliaisonpantserrupsinfanteriepantser(rups)verkenningluchtlandingpantser(rups)luchtdoelartillerieartilleriegevechtsvliegtuigengemotoriseerde infanterie (infanterie, mobiel)luchtmacht, vliegtuigenwatervoorziening, waterzuiveringspeciale eenheid, antiterreurstaf, commandotransportverbindingengenieNBC-verdedigingseenheid (Nucleair, Biologisch, Chemisch)bataljonWest-Duitsland (GE)Verenigde Staten (US)commando'spantserrupsantitankmunitiegeleide wapensgepantserde / gemechaniseerde artillerie (pantserrupsartillerie)lijnverbindingtelexbrandstof; benzine, olie, smeermiddelen (BOS)staf, hoofdkwartier, commandopost (op kaarten)voorwaartse waarneming, artilleriekeuken, levensmiddelengevechtsondersteuningartillerie (terrein)meet(dienst)staf, staf- en verzorgingseenheidlangeafstandsverkenningseenheidbevoorradinginfanterieeenheid in oprichtingtank / gepantserdeenheid getoond in vredesonderbevelstellinggroep, ploeg, stukeenheid alleen bestaande in vredestijdantitankgroepmobilisabele eenheiddivisielegerkorpsbrigadepeloton, gevechtsbatterijcompagnie, eskadron, batterij, squadrongroep, sectie, detachementniet-organieke of tijdelijke groeperingeenheid waaraan een of meer subeenheden zijn onttrokkenparate eenheid met mobilisabele component(en)artillerie vuurregelingterritoriaal/regionaal commando, niet toegewezen aan of bestemd voor een NAVO-commandant mitrailleurlogistieke ondersteuning, verzorgingpantserwielinfanteriemarechaussee, marinepatrouillesverkenningpantserwielantitankversterkte eenheidcommando, eenheid van onbepaalde groottegenie, brugleggendparate eenheidmaterieelbevoorrading, reservedelen personeelsaanvullingseenheidGenievoertuigenmilitaire inlichtingen(dienst)
_________________________________________________

1. The military symbols used throughout this website are mainly based on Royal Army regulation VS 2-1120/2 (1975 and 1989 editions) and the NATO Unclassified document APP-6 Military Symbols for Land Based Systems (1986). Symbols are used to indicate function rather than (affiliation to) a service branch, e.g. the signals group of an engineer battalion is indicated with a signals symbol rather than an engineer symbol. Note that symbols can be combined, as for example the symbol for armoured reconnaissance is a combination of the armour and reconnaissance symbols. Not all combinations used are shown in this key.