Home Last updated: 06.06.2023

Unit Symbols 1
 
eenheid in oprichtingelektronicaduikers, onderwater-museumtype-organisatie (marine)taakorganisatie (marine)contrainlichtingenbrandweergeneeskundighospitaalGroot-Brittanië (UK)legersectorlegergroepeenheid met (conventionele en) nucleaire taakamfibischbeheer en bewakinggravendienstgeestelijke verzorgingexplosieven, munitietechniekveldpostkazerne, legerplaats, basis, complex, magazijn, werkplaatskas, financiënmeteorologischadministratiebinationaal, multinationaalschool, opleidingpantser(rups)geniegeluidmeeteenheidpijpleidingseenheidverbindingenherstel, onderhoud, assemblageluchtdoelartilleriewerktroepentelexmortierbeveiligende strijdmachtluchtdoeleenheid, grondgebonden luchtverdediginghelikoptereenheidtransportstraalzenderparkverwisseleenheidmilitaire kapelgevechtshelikoptersmarine, nautischlijnverbindingliaisonpantserrupsinfanteriepantser(rups)verkenningluchtlandingpantser(rups)luchtdoelartillerieartilleriegevechtsvliegtuigengemotoriseerde infanterie (infanterie, mobiel)luchtmacht, vliegtuigenwatervoorziening, waterzuiveringspeciale eenheid, antiterreurstaf, commandoreddingluchtverdedigingsradargenieNBC-verdedigingseenheid (Nucleair, Biologisch, Chemisch)bataljonWest-Duitsland (GE)Verenigde Staten (US)commando'spantserrupsantitankmunitiegeleide wapensgepantserde / gemechaniseerde artillerie (pantserrupsartillerie)gevechtsveldbewakingsradar, mortieropsporingsradarradiobrandstof; benzine, olie, smeermiddelen (BOS)staf, hoofdkwartier, commandopost (op kaarten)voorwaartse waarneming, artilleriekeuken, levensmiddelengevechtsondersteuningartillerie (terrein)meet(dienst)staf, staf- en verzorgingseenheidlangeafstandsverkenningseenheidbevoorradinginfanterie(mogelijk) meerdere identieke eenhedentank / gepantserdeenheid getoond in vredesonderbevelstellinggroep, ploeg, stukeenheid alleen bestaande in vredestijdantitankgroepmobilisabele eenheiddivisielegerkorpsbrigadepeloton, gevechtsbatterijcompagnie, eskadron, batterij, squadrongroep, sectie, detachementniet-organieke of tijdelijke groeperingeenheid waaraan een of meer subeenheden zijn onttrokkenparate eenheid met mobilisabele component(en)artillerie vuurregelingterritoriaal/regionaal commando, niet toegewezen aan of bestemd voor een NAVO-commandant mitrailleurlogistieke ondersteuning, verzorgingpantserwielinfanteriemarechaussee, marinepatrouillesverkenningpantserwielantitankversterkte eenheidcommando, eenheid van onbepaalde groottegenie, brugleggendparate eenheidmaterieelbevoorrading, reservedelen personeelsaanvullingseenheidGenievoertuigenmilitaire inlichtingen(dienst)
_________________________________________________

1. The military symbols used throughout this website are mainly based on Royal Army regulation VS 2-1120/2 (1975 and 1989 editions) and the NATO Unclassified document APP-6 Military Symbols for Land Based Systems (1986). They are not necessarily used in the same manner as prescribed by these regulations, though they usually are. Symbols are used to indicate function rather than (affiliation to) a service branch, e.g. the signals group of an engineer battalion is indicated with a signals symbol rather than an engineer symbol. Note that symbols can be combined, as for example the symbol for armoured reconnaissance is a combination of the armour and reconnaissance symbols. Not all combinations used are shown in this key.